Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності

          Відповідно до ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства може підлягати обов’язковій перевірці незалежним аудитором в порядку, передбаченому рішенням відповідної місцевої ради. Критерії відбору незалежного аудитора та критерії віднесення комунальних унітарних підприємств до таких, фінансова звітність яких підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, встановлюються рішенням відповідної місцевої ради.

У зв’язку з відсутністю Рішень Краматорської міської ради щодо обов’язковості перевірок фінансової звітності незалежним аудитором не приймалось, - перевірка фінансової звітності не проводилась.