Інформація про структуру, принципи формування та розмір винагороди керівника

 

                     -   За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємництвом у результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених Керівнику:

 • Посадового окладу в розмірі 16 623,36 грн. і фактично відпрацьованого часу;
 • Премії у розмірі посадового окладу;

-          Преміювання Керівника здійснюється на підставі розпорядження міського голови.

 • При цьому у разі:
  • Збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний період не нараховується;
  • Погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим розпорядженням міського голови);

 У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства премія Керівникові не нараховується.

 • Премія не нараховується також у разі невиконання показників фінансового плану.

-          Розмір премії може бути зменшено в разі:

 • Недодержання норм витрат енергоносіїв – 10 %
 • Заборгованість по заробітній платі – 80 %
 • Заборгованість в бюджет – 25 %
 • Нарікання на якість наданих послуг – 10 %

-          Керівнику можуть сплачуватись інші додаткові виплати, надбавки або винагороди, передбачені чинним законодавством України та Колективною угодою, що діє на підприємстві

-          Керівникові надається щорічна оплачувана тривалістю 24 календарних дні та додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю 7 календарних днів, згідно з колективною угодою, діючою на підприємстві. Оплата відпустки провадиться, виходячи з його щомісячної середньої заробітної плати, обчисленої відповідно до чинного законодавства.

-          У разі відпустки Керівникові надається матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі його середньомісячного заробітку.

-          Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з Власником.

У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога у розмірі 5-ти посадових окладів.