Інформація про структуру, принципи формування та розмір винагороди керівника

                  

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємництвом у результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених Керівнику:

А) Посадового окладу в розмірі 11 875,00 грн. і фактично відпрацьованого часу;

Б) Премії, за підсумками роботи за квартал, у розмірі до трьох місячних посадових окладів керівника;

Перегляд розміру посадового окладу може здійснюватися у разі: відповідних змін у законодавстві або збільшення мінімальної заробітної плати у випадках, передбачених чинним законодавством.

Преміювання Керівника підприємства Здійснюється на підставі розпорядження міського голови за обгрунтовним письмовим зверненням Керівника за погодженням заступника міського голови за відповідним напрямком роботи.

Подання на преміювання подається на затвердження міського голови до 27 числа місця наступного за звітним періодом.

При цьому у разі:

-          Збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний період не нараховується;

-          Погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим розпорядженням міського голови);

У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства премія Керівникові не нараховується.

Премія не нараховується також у разі невиконання показників фінансового плану, відсутності прибутку на Підприємстві у такому періоді.

Розмір премії може бути зменшено в разі:

-          Недодержання норм витрат енергоносіїв – 10 %

-          Заборгованість по заробітній платі – 80 %

-          Заборгованість в бюджет – 25 %

-          Нарікання на якість наданих послуг – 10 %

Керівникові надається щорічна оплачувана тривалістю 24 календарних дні та додаткові відпустки, що передбачені діючим законодавством та Колективною угодою, що діє на Підприємстві. Оплата відпустки провадиться, виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки Керівникові надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частину тощо), за погодженням з міським головою.

У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога у розмірі 5-ти посадових окладів за погодженням з міським головою за рахунок коштів підприємства.