Інформація про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства

Інформація про операції та зобов’язання на комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями розміщена за посиланням http://www.007.org.ua/, операції у результаті державно-приватного партнерства не виникали.

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками

          Найбільш істотними факторами ризику, що впливають та в подальшому можуть вплинути на результати діяльності Комунального автотранспортного підприємства 052810 є зовнішні фактори, (розбіжність у термінах зміни тарифів, несвоєчасність компенсації з державного бюджету субсидій та пільг, зниження рівня розрахунків споживачів, зниженням платоспроможності населення, неврегульованість діючого законодавства стосовно відповідальності споживачів в частині несвоєчасних розрахунків), фактори ризику основної виробничої діяльності (незаплановані поломки сміттєвозів, устаткування чи переривання технологічного циклу).

Заходи управління ризиками: Усунення факторів ризику полягає у оперативному реагуванні на ці фактори.

Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

Наглядова рада не утворена

Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства

          Окремі рішення Краматорської міської ради щодо управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства не приймались

Біографічні довідки

Члени наглядової ради не утворені

Подкатегории

 • Біографічна довідка керівника

  Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних) 

 • Статут підприємства

  Статут комунального унітарного підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

 • Інформація про структуру, принципи формування та розмір винагороди керівника

  Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

 • Квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства

  Квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

 • Аудиторські висновки

  Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

 • Річний план закупівель